Jämtland satsar på urban odling!

Hushållningssällskapet Jämtland vill tillsammans med ett gäng i Östersund/Frösön skapa en ”Stadsodling” på Frösöstrand. Den tänkta odlingsmarken ägs av kommunen och Hushållningssällskapet har slutit avtal med dem för den här aktiviteten.

Tanken är att hitta de personer som har intresse och driv av att odla men som inte har tillgång till egen mark. Stadsodlingen ska vara en öppen plats för alla oavsett ålder eller tidigare odlingserfarenhet, en plats som är centralt belägen och knyter an till promenadstråk och sommaraktiviteter i närbelägna ”Surfbukten”.

Vi vill att en tillsammansodling av nyttoväxter ska skapa såväl en social och inbjudande trädgård/park som en plattform för kunskapsdelande och lärande kring odling, matproduktion, permakultur och hushållningsfrågor.

Odlingen skall vara lika inbjudande till aktivt deltagande som till en stunds vila på en bänk bland ringblommor, rödbetor och rädisor.

Målet är i första hand inte en stor produktion istället är det idéerna om gemensamt arbete, gemensamt lärande och en skördarglädje, om än i litet format, som ska vara drivkraften. Odlingen sker i 40 stycken så kallade pallkragar. Det är ca 45 personer som visat sitt intresse, och förhoppningen är att fler vill vara med när det drar igång på allvar i april.

Stadsodlingen leder bland annat till:

-gör bostadsområden mer attraktiva

-ökar livskvaliteten & främjar de boendes hälsa

-skapar gemenskap & uppmuntrar demokratiska processer i heterogena grupper

-ger en ökad medvetenhet om bostadsmiljöns betydelse och kan förebygga skadegörelse

-ger en ökad förståelse för det ekologiska kretsloppet, och för matens ursprung

 

Kontakt:

Mattias Grapenfelt
VD Hushållningssällskapet Jämtland
Telefon 070 190 59 84
mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se