Jakten på granbarkborrar pågår i nationellt samarbete

Hushållningssällskapet har vunnit en upphandling där Skogsstyrelsen vill ha hjälp med att inventera angreppen av granbarkborre. Inventeringen pågår under två veckor. För att ro iland uppdraget hjälps ett stort antal rådgivare över hela landet åt.

– Det är ett stort arbete, säger Gustaf Bäckgren som är ansvarig för organisationen av inventeringen. Till vardags arbetar Gustaf som skogsrådgivare vid Hushållningssällskapets kontor i Örebro.

– Nu är säsongens andra svärmning i full gång, berättar Gustaf när han inventerar granbarkborrens framfart i skogarna i norra Närke. Insekten orsakar varje år skador för stora belopp och Skogsstyrelsen vill få en bild av läget. Skadeinsekterna gynnades av den varma och torra sommaren 2018. Sedan dess har angreppen tagit ordentlig fart.

–  Bruna toppar, tappade barr och borrmjöl är tecken på att en gran är angripen. Granbarkborrens larver gör gångar under barken, som då släpper från stammen. När larverna utvecklats till barkborrar svärmar de och flyger iväg till nya, friska granar. Insekten är ett hot mot skogsnäringen konstaterar Gustaf. Alla skogsägare hinner inte ta hand om angripna träd och på så sätt sprider sig skadedjuren.

Text och bild: Anne Helgesson