Jaktarrende Tidaholms kommun

Hushållningssällskapet Västra har nu för utarrendering, en jaktmark om ca 264 hektar.

Jaktmark ca 264 hektar i Tidaholms kommun

Marken är fördelad på 6 skiften och är belägen runt Blåhult, strax söder om Hökensås sportfiske (se karta längre ner på sidan). Möjlighet finns att vid några tillfällen, låna en enkel stuga för övernattning vid Bredsjön. Det ingår även fiskerätt i en del av Bredsjön.

Väl fungerande jakt förutsätter ett samarbete med intilliggande jaktlag. Därför sätter vi stort värde på personlig lämplighet och vilja att samverka med jaktgrannar.

Jaktarrendet som avser all jakt inom markerade områden på kartan upplåts på 3 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, älgjakt från jaktåret 2022–2023.

Kostnad 150 kr per hektar och jaktår, eller anbud. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland sökande.

Information inkl karta i pdf »

 

Intresseanmälan och anbud jämte en presentation av dig/ er som söker mejlas till: niklas.ullberg@hushallningssallskapet.se