Ja till föreslagna ändringar i KRAVs gödselregler

Hushållningssällskapet uppskattar de ändrade regler som KRAV föreslår för användning av gödselmedel med animaliska biprodukter på ätliga växter.

Förslag till ändringar i KRAVs regler 2019-2020

Hushållningssällskapens Förbund har yttrat sig över ”Förslag till ändringar i KRAVs regler 2019-2020”.

Hushållningssällskapet förordar att tilläggsgödsling av grönsaker, bär och frukt ska kunna ske när grödan bäst tar tillvara näringen. Att som nu vara anvisad till att lägga ut gödsel på mark innan sådd bidrar till högre urlakning i miljön/onödig miljöbelastning och mindre effektiv skörd eftersom grödan inte kan maximera nyttan av näringen.

Ta del av vårt yttrande här!