Ja för användning av glyfosat i tröskspannmål i de nordliga länen

Efter initiativ av bland annat Hushållningssällskapet har Kemi nu beviljat en ansökan om användning av Barclay Gallup Biograde 360 i tröskspannmål som skrivits av LRF.

Dispensen gäller från och med beslutsdatum (29 september) till och med 30 oktober 2015 för nedvissning av vete, rågvete, korn, råg, och havre till foder. Dispensen gäller för användning i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Mer information om dispensen finns på LRF:s webbplats. 

Frågor kan ställas till:
Agneta Sundgren LRF, 08-787 50 08,
Kjell Ivarsson, LRF Växtodling, 08-787 54 23