Investerings-och startstöd: för dig som vill starta eller investera i företag på landsbygden

I slutet av augusti öppnar ansökan för investeringsstöd och startstöd för dig som vill starta eller investera i företag på landsbygden. Vi hjälper dig med ansökan, affärsplan och eventuella bilagor såsom driftsplaner, produktionsgrenskalkyler och andra beräkningar som krävs för att ansökan ska bli komplett. En komplett ansökan ger snabbare handläggning hos Länsstyrelsen.

Du kan nu få investeringsstöd för andra typer av investeringar än om- till- och nybyggnad av djurstallar som ökar antalet djurplatser.

Investeringsstöd som går att söka är:

INVESTERINGAR INOM JORDBRUK TRÄDGÅRD OCH RENNÄRING

 • Investeringar för ökad konkurrenskraft
 • Investering för energieffektivisering samt energigrödor.
 • Investeringar som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd vid förädling av jordbruksprodukter till livsmedel.

JORDBRUK OCH AFFÄRSUTVECKLING

 • Investeringar i förnybar energi t ex. solenergi.
 • Investeringar i gödselbaserad biogas.
 • Investeringar som skapar nya jobb på landsbygden.
 • Startstöd för dig som vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds eller rennäringsföretag

MILJÖINVESTERINGAR

 • Stängsel mot rovdjur
 • Engångsröjning av betesmarker
 • Förbättring av vattenkvalitén
 • Anlägga eller restaurera våtmarker och dammar
 • Senare i vinter även anläggning av tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

Vad krävs i ansökan?

För att få företagsstöd krävs att man upprättar en affärsplan som beskriver företagets utveckling samt beräkningar som visar på effekten av investeringen. Ansökningarna behandlas i de flesta fall i beslutsomgångar där ansökningar inkomna fram till ett visst datum ställs i konkurrens mot varandra. För att investeringen ska få stöd måste den uppfylla vissa kriterier, ju fler kriterier investeringen uppfyller ju högre möjlighet har den att få stöd.

Hör gärna av dig till någon av våra ekonomer om du har frågor eller om du behöver hjälp med en komplett ansökan!

Läs mer om våra tjänster kring ekonomi

Hitta din närmsta kontakt nedan i hitta din kontakt-funktionen