Investerings-och startstöd: för dig som vill starta eller investera i företag på landsbygden

I slutet av augusti öppnade ansökan för startstöd och en mängd investeringsstöd för dig som vill starta eller investera i företag på landsbygden. Vi hjälper dig med ansökan, affärsplan och eventuella bilagor krävs för att ansökan ska bli komplett.

Investeringsstöd som går att söka är:

INVESTERINGAR INOM JORDBRUK TRÄDGÅRD OCH RENNÄRING

 • Investeringar för ökad konkurrenskraft
 • Investering för energieffektivisering samt energigrödor.
 • Investeringar som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd vid förädling av jordbruksprodukter till livsmedel.

FÖRETAGSUTVECKLING

 • Investeringar i förnybar energi t ex. solenergi.
 • Investeringar i gödselbaserad biogas.
 • Investeringar som skapar nya jobb på landsbygden.
 • Startstöd för dig som vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds eller rennäringsföretag

MILJÖINVESTERINGAR

 • Stängsel mot rovdjur
 • Engångsröjning av betesmarker
 • Förbättring av vattenkvalitén
 • Anlägga eller restaurera våtmarker och dammar
 • Senare i vinter även anläggning av tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

INVESTERINGAR I LANDSBYGDEN

 • Småskalig infrastruktur för turism och rekreation
 • Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer

Vad krävs i ansökan?

För att få företagsstöd krävs att man upprättar en affärsplan som beskriver företagets utveckling samt beräkningar som visar på effekten av investeringen. Ansökningarna behandlas i de flesta fall i beslutsomgångar där ansökningar inkomna fram till ett visst datum ställs i konkurrens mot varandra. För att investeringen ska få stöd måste den uppfylla vissa kriterier, ju fler kriterier investeringen uppfyller ju högre möjlighet har den att få stöd.

Kontakta någon av oss om du har frågor eller om du behöver hjälp med en komplett ansökan!

John Strand Senior projektledare, Fil Dr

Naturvård, vatten och miljö

035- 465 18

Peter Feuerbach Senior projektledare

Naturvård, vatten och miljö

035-465 06

 Susanne Paulsson Senior projektledare

Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling

035-465 36

Sara Bergström-Nilsson Senior projektledare, Konsult

Energi, Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

035-465 09