Inventering av osäkra flodkräftvatten

Hushållningssällskapet i Kalmar har via fiskerikonsulenten inventerat osäkra flodkräftvatten i Kalmar län under 2015.

Totalt har 37 vatten ingått, i sju av dessa noterades flodkräfta. Signalkräftan, som kan utgöra ett hot mot flodkräftorna, finns spridd på en mängd platser. Projektet har finansierats genom statliga fiskevårdsmedel, via Länsstyrelsen i Kalmar län.

Flodkräftan är en högst skyddvärd art och genom projektet har vi fått bättre kunskap om bestånden säger Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent.

Här hittar du den publika rapporten om projektet.