Inventering av matföretag i Jämtland Härjedalen

Inom ramen för projektet Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen sker just nu en inventering av länets befintliga matföretag. Hör gärna av dig för att få ta del av aktiviteter i projektet och bli en del av branschnätverket.

Du kan vara primärproducent, förädlare eller ha företag inom besöksnäringen. Det viktigaste är viljan av att samarbeta och skapa bättre produkter för att nationella och internationella turister ska få den bästa möjliga upplevelsen via den Jämtländska maten!

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län. Läs mer på projektsidan.

För mer information kontakta

Ida Lindman

070-283 59 62 | ida.lindman@hushallningssallskapet.se