Insektspollinering höjer höstrapsskörden

Höstrapsskörden ökar med 11 % vid utsättning av honungsbin, men inte i alla sorter. Det visar ny forskning från Hushållningssällskapet i Skåne, SLU och Lunds universitet.

– Trots att vi vet att insekter kan bidra till pollineringen av höstraps, tas det vanligtvis inte hänsyn till detta när man odlar höstraps. Det beror framförallt på att det har saknats kunskap om hur stor betydelse insekterna har för skörden, säger Sandra Lindström, industridoktorand vid Hushållningssällskapet i Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet, som har utfört studien.

bg

Resultaten kommer från helfältsförsök i 43 skånska höstrapsfält under två år. Honungsbisamhällen sattes ut i 22 av fälten. De resterande 21 användes som kontrollfält. I landskapet runt dessa såg man till att inga honungsbigårdar fanns. Försöket är det första i sitt slag som undersöker hela rapsfält under faktiska fältförhållanden, med och utan honungsbin. Fälten var antingen sådda med en av tre hybridsorter eller en av tre linjesorter.

– I linjesorter ökade rapsskörden med 450 kg/ha, i fält som hade tillgång till två honungsbisamhällen per hektar jämfört med fält som saknade honungsbisamhällen. Det är 11% mer. I hybridsorterna såg vi ingen skillnad. Nu behöver vi gå vidare och ta reda på vilka rapssorter som gynnas av pollinering och varför, säger Sandra Lindström.

– Vi såg också att linjesorterna som hade tillgång till honungsbin gav 9% högre skörd än hybridsorterna i försöket, vilket är intressant eftersom hybridsorterna generellt anses ge högre skörd, säger Sandra Lindström. För att rapssorternas skördepotential ska mätas under optimala förhållanden föreslår vi att pollinerande insekter ska finnas tillgängliga under blomningen när man testar sorterna.

Den vetenskapliga artikeln:
Lindström, S.A.M., Herbertsson, L., Rundlöf, M., Smith, H. & Bommarco, R. Large-scale pollination experiment demonstrates the importance of insect pollination in winter oilseed rape. Oecologia. DOI: 10.1007/s00442-015-3517-x.

Studien är finansierad av Stiftelsen lantbruksforskning och Jordbruksverket.

Kontakt:
Sandra Lindström
Hushållningssällskapet i Skåne, SLU och Lunds universitet
E-post: sandra.lindstrom@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0733-344131