Informationsmaterial om renkavle

Renkavle är på frammarsch i Sverige! Kunskap om renkavlens biologi och om bekämpningsmöjligheter är avgörande för Sveriges växtodlings framtid! Nu finns det ett omfattande material om renkavle sammanställt på vår hemsida.

Här kan du hitta kunskap och inspiration: Informationsmaterial >>

Länkar för ytterligare fördjupning finns också upplagda: Länkar>>

Marcus Willert, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne  och projektledare för projektet ”Diskussionsforum om integrerad bekämpning av renkavle” rekommenderar:

”Utnyttja möjligheten att hämta unik kunskap som sammanställdes i det här informationsmaterialet! Det krävs kunskap och helhetstänkande för att lyckas i kampen mot renkavle eftersom renkavlens biologi är komplex! Agera i god tid och med rätt åtgärd – innan det är för sent!”

Mer information om det här projektet, som kommer att avslutas vid årets slut, kan du hitta här: Om projektet>>