Steg för steg vid omställning

 1. Om du är intresserad att ställa om din produktion, fundera, läs och åk på studiebesök. Gå kurser. Börja i god tid.
 2. Sammanställ dina egna resurser. Räkna på hur mycket foder du kan producera på din gård och hur många djur det räcker till. Använd verktyget ”Beräkning foderbehov och foderareal”.  Kom ihåg betesareal till KRAV-grisar, ta hjälp av verktyg för beräkning av betesareal.
 3. Tag kontakt med rådgivare och diskutera utifrån dina förutsättningar. Växtodling?  Grisproduktion – integrerad eller specialiserad?
 4. Kontrollera avsättning för planerade produkter. Pris? Kontrakt?
 5. Välj KRAV eller EU-ekologiskt.
 6. Behövs det investeras? Kontakt bank?
 7. Räkna på ekonomiskt förväntat resultat innan beslut…
 8. År 1: Ta kontakt med ett kontrollorgan och bestäm datum för önskad karensstart innan SAM-ansökan.
 9. Sök det 2-åriga omställningsstödet för växtodling på SAM-ansökan.
 10. Ekologisk växtodling år 1.
 11. (Eventuell karensstart för EU-ekologisk grisproduktion hösten år 1. Godkänd 6 månader senare).
 12. År 2: Kontakta kontrollorganet för att anmäla grisproduktionen. Karensstart innan SAM.
 13. SAM-ansökan år 2. Omställningsstöd söks för både växtodling och djur.
 14. Ekologisk grisproduktion godkänd 6 månader efter karensstart.
 15. Växtodlingen godkänd 24 månader efter karensstart.