Regler

Omställning (NR 5.2 – 5.3, KRAV 5.1)

  • Du ska anmäla djurhållningen till ditt certifieringsorgan innan karenstiden kan börja. Anmäl i god tid så att de kan göra ett kontrollbesök före karensstarten vid behov.
  • Du ska sköta dina djur enligt de ekologiska reglerna från det datum för karensstart som ditt certifieringsorgan fastställer.
  • Du ska sköta dina djur enligt KRAV-reglerna eller det EU-ekologiska regelverket under en karenstid, innan du får sälja animalieprodukter eller djur som KRAV-certifierade eller EU-ekologiska. Karenstiden är olika för olika djurslag.
  • Om du byter från EU-ekologisk produktion till KRAV-certifierad produktion kan tiden som du varit EU-ekologisk räknas in i karenstiden, från den dag som certifieringsorganet kan verifiera att du har följt KRAVs regler för djurhållning.
  • Det är inte tillåtet med parallellproduktion. Parallellproduktion är inte tillåten även om du har djuren på separata produktionsplatser om produktionen drivs
    av samma företag.
  • Du får inte ha EU-ekologisk djurhållning samtidigt som du har KRAV-certifierad djurhållning av samma djurslag.
  • Karenstiden för grisar är 6 månader. Du får sälja grisar som föds under karenstiden som ekologiska eller EU-ekologiska när 6 månader gått från karensstarten.