Omställning till ekologisk grisproduktion

Uppfödning av ekologiska grisar skiljer sig mycket från den konventionella produktionen. 

En ekologisk gris kräver daglig utevistelse, större ytor och material att böka i.

Detta innebär att det är många förändringar du ska göra på din gård vid en omställning från konventionell till ekologisk produktion. Ekologisk produktion kräver större resurser av både byggnader och areal, vilket fördyrar uppfödningen men samtidigt får grisen chans till ett aktivt liv och brukaren en mer värdefull produkt.

För företag med rätt förutsättningar och intresse kan ekologisk produktion ge en god lönsamhet. Men innan du påbörjar din omställning till ekologisk ska du se till att det finns avsättning för dina produkter. Marknaden är fortfarande förhållandevis liten och att kunna sälja sina produkter till ett rimligt pris är avgörande för lönsamheten.