Att tänka på som tips!

Grisens naturliga beteende är

Att leta föda under 6-8 timmar per dag.
→  Ge sysselsättning!

Att både böka och beta.
→  Utnyttja detta – låt grisen beta!

Skilja på viloplats, födosök och gödslingsplats.
→  Renliga om möjlighet finns

Ha minst en vältringsplats för svalka. De kan inte svettas.
→  Ge gyttjebad eller vattensvalka

Socialt stabila grupper utan inblandning av främmande.
→  Undvik blandning och aggressioner

Suggan bygger bo och grisar i avskildhet. Tillbaka till flocken efter ca 10 dagar.
→  Lämplig tid för flytt till familjebox

Kommunicerar med lukt och hörsel.
→  Värna om tysta miljöer!

Att vara läraktig och aktiv.
→  Utnyttja detta med fasta rutiner!