Raps – svensk proteinråvara

Skulle du vilja vara helt självförsörjande på foder behöver du en annan proteingröda för att balansera aminosyrabehoven. Då kan du odla höstraps. 

Det är en svår gröda med varierad skördeavkastning, främst beroende på osäker övervintring och insektsangrepp, vilket du ska vara medveten om.

Den ekologiska rapsen är en eftertraktad avsalugröda och avräkningspriserna har varit höga under de senaste åren. Ofta så höga att rapsen har ansetts som för dyr för att använda till foder. Men om rapskakan används till foder och oljan säljs till humanproduktion, är det en svensk proteinråvara som finns att använda.

Om du har förutsättningar och vill ha med höstraps i växtföljden är en klöverrik vall en bra förfrukt. I exemplet med den 7-åriga växtföljden får en del av vallarealen sparas till grisarnas bete men annars ersätter höstrapsen kornet i växtföljden. Rapsen radsås oftast och hackas om det går både höst och vår.