Certifiering av grisproduktionen

För att kunna marknadsföra och sälja sina produkter som ekologiska måste hela produktionskedjan vara certifierad. Det är en tredje-parts certifiering vilket innebär att det är ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som utför kontrollen.

Producenten får ansöka om certifiering och skriva på ett anslutningsavtal först. Därefter ska vissa grund- och produktionsuppgifter rapporteras in som finns som underlag till kontrollen. Innan ett certifikat utfärdas kommer det att vara en kontroll ute på gården för att se att alla relevanta regler är uppfyllda. Under varje år kommer det att genomföras en ny kontroll.

EU-ekologisk eller KRAV

Det finns två olika ekologiska certifieringar att välja mellan. Den EU-ekologiska certifieringen, som följer EU-förordningen för ekologisk produktion och är ett regelverk gemensamt för EU:s medlemsstater. Det andra alternativet är att få sin verksamhet KRAV-godkänd, vilket innebär att regelverket är mer omfattande men att produkterna får KRAV-märkas. KRAV följer EU:s regelverk för ekologisk produktion, men har mer långtgående regelverk inom vissa områden.

Syftet med certifieringen är att visa att det finns en oberoende kontroll som kontrollerar att regler följs och på så sätt skapa tillit för den ekologiska märkningen av produkterna. Idag finns det tre kontrollorgan som certifierar primärproduktion inom ekologiskt lantbruk. Dessa är SMAK, HS certifiering och Kiwa.