Information om Lean Lantbruk

Utbildningen inom lean som riktar sig till lantbrukare, "Lean Lantbruk", har funnits sedan år 2010. Målgruppen är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen och utbildningarna syftar till att hjälpa företag att med hjälp av leanmetoden arbeta på ett strukturerat sätt.

Nu startar vi upp Lean Lantbruk för sista gången med nuvarande upplägg. Går man med nu får man tillgång till den finansiering som Jordbruksverket erbjuder, 48 000 kr per deltagare. Anmälan ska vara inne senast den 31 januari. Anmälan gör du här.

Projektet med Lean Lantbruk avslutas i förtid på grund av bristande intresse för utbildningen. Vi har under dessa år samlat på oss mycket kompetens och kommer i fortsättning att kunna ge rådgivning kring lean på andra sätt.