Inför första vallskörden 2017

Det börjar närma sig vallskörd, åtminstone om vi tittar i almanackan. Senaste tiden har varit kylig på många håll och man kan undra hur det ser ut i vallarna runt om i landet. Är det dags för vallskörd snart?

Vi vänder oss till några av Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare för att uppdatera oss om läget och låter även två husdjursrådgivare bidra med sina bästa management-tips inför vallskörden.

Bräkne-Hoby 

Den 11 maj togs de första prognosproven i Blekinge och Kronoberg men ännu finns inga analysvärden klara. Tredje veckan i maj hålls vallkvällar i Svängsta och Uråsa. Dessa träffar med 100-talet deltagare som hålls enligt traditionen brukar vara startskott för vallskörden. Så blir det dock inte i år. Troligen dröjer det ytterligare fem till sju dagar innan skördestart, omkring 23 maj.

Mitt bästa management-tips: Något att tänka på inför skörden är packning! Detta ämne kan inte nog upprepas. Dels innehåller en väl packad silo eller bal mycket mer foder i samma volym. Dels kan vi minska de osynliga lagringsförlusterna mångt mycket mer än vad de flesta är medvetna om. I en plansilo kan det handla om tio procents skillnad på en väl packad silo jämfört med en sämre packad silo.

Hans Hedström, hans.hedstrom@hushallningssallskapet.se, 070-543 40 91

 

Skara

Förstaskörden är troligtvis en vecka senare än normalt. När värmen väl kommer är utvecklingen hos vallen snabb. Det har inte bara varit kyla som försenar vallen – det saknas nederbörd likaså. Det kalla och torra vädret har inneburit att kväveupptaget i vallen är lågt.  Risk finns att när tillväxten sätter fart och ”normal” skördetidpunk infaller så har kvävet inte hunnit omsättas i vallen med risk för förhöjda nitrithalter. Ju senare man kvävegödslat vallen ju större risk föreligger. Vi har ännu inte gjort några prognosklippningar i mitt område.

Svante Andersson, svante.andersson@hushallningssallskapet.se, 070-899 29 46

 

Sjuhärad

Vallarna i Sjuhärad är relativt täta och fina men de står och stampar på grund av kyla och frost och även av brist på vatten på lättare jordar. Tidiga år har förstaskörden dragit igång kring 20 maj, men det verkar inte så troligt i år, bilden med snö i vallen på nästa sida är från den 11 maj. Med nuvarande väderläge bedömer vi att förstaskörden kommer att starta första veckan i juni.

Mitt bästa management-tips: Börja skörda lite ”för tidigt” så du hinner runt till alla skiften så länge skördevädret är bra och så att de sist skördade fälten inte hinner förväxa.

Majsnö. Den 11 maj låg det snö i en del vallar, här i en vall utanför Länghem. Foto: Katarina Berlin

Katarina Berlin,  katarina.berlin@radgivarna.nu, 070-319 97 33

 

Uppsala

”Jag tror skördetidpunkten kommer bli något senare i år eftersom det har varit en så lång period med kyla. Det ska bli intressant att se var energinivåerna ligger! Vi har inte kommit igång med vår vallprognos ännu, tanken var att första klippningen skulle ske 10 maj, men vi har tillsammans med lantbrukarna skjutit på första klippningen till den 15 maj då grönmassan var liten på många håll.”

Pia Björsell, pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se, 070-562 02 12

 

Nyköping

”De flesta vallar jag besökt i veckan har varit fina men sena och med lite grönmassa. Jag har även sett utvintring i någon äldre vall på grund av uppfrysning. På bilden ser du en 5-årig vall med endast timotej och ängssvingel och med stora fläckar med utvintring. I de utvintrade partierna är det lättare jord med lättlera-mjäla och därför ökad risk för uppfrysning.

Uppfryst. Utvintring i en äldre vall med mycket lättlera-mjäla

Anna Linnell, anna.linnell@hushallningssallskapet.se, 070-562 02 72

 

Öjebyn

I mitt område är det fortfarande kallt med snö som yr i nordanvinden. Överlag är det alldeles för blött för att komma igång med nåt arbete på fälten då  tjälen fortfarande ligger kvar. På fälten som hör till Hushållningssällskapets försöksstation ser jag att det börjar vakna i botten på vallarna. Samtidigt hör jag från området att det finns en oro för isbrännor. Höstarna har varit lite knepiga de senaste åren. Första snön som har kommit har tinat och frusit till igen så att det bildats mycket is innan den ”riktiga” snön kommit. Som det ser ut nu kan jag bara gissa mig till att vallskörden knappast blir före den 20 juni.

Mitt bästa management-tips: Mitt råd är att inte köra ut för tidigt på fälten. Låt upptorkningen styra planeringen mer än vad almanackan säger. Här finns stor risk för spår och packningsskador. Lätt att säga men svårare att göra: stressa inte ut på vallarna.

Jan Nilsson, försöksledare, jan.nilsson@hushallningssallskapet.se, 070-181 63 22

 

Husdjursrådgivarnas bästa tips inför vallskörden

Inom Hushållningssällskapet har husdjursrådgivarna en värdefull synvinkel när det gäller vallskörd. De ser tydligt hur foderstaten påverkas av olika strategier. Vi vänder oss till två av Hushållningssällskapens husdjursrådgivare för deras bästa tips inför vallskörden.

Kristianstad

Mitt bästa management-tips: Jag tycker att det är viktigt att man har en genomtänkt strategi för sin vallskörd. Har man vallfröblandningar utefter vilka djurkategorier du har och underlag för vilka kvaliteter och mängder som behövs till stallsäsongen kan skördestrategin läggas.  Mina bästa råd inför vallskörden är att hellre skörda för tidigt än för sent, att bredsprida för att få snabb nedtorkning av grönmassan, att se till att det blir väl hackat även i rundbalarna. Använd gärna tillsatsmedel för att säkerställa den hygieniska kvaliteten och  för att inte riskera att en del av proteinet förloras vilket händer när vi misslyckas med den hygieniska kvaliteten.

Ingela Löfquist, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se, 0708-94 53 51

 

Uppsala

Mitt bästa management-tips: Var beredd och redo att köra vid rätt tillfälle. När värmen kommer går det fort. Var noggrann med att inte skörda ett för blött foder och att förtorka.  Ett foder som är förtorkat och innehåller en ts-halt på 30-35 % ts har ett högre socker- och energiinnehåll än ett blötare foder. Mer socker och mer energi ger högre avkastning och bättre tillväxt.

Mia Lindvkist, mia.lindkvist@hushallningssallskapet.se, 070-648 19 41

 

Välkommen att kontakta rådgivare vid Hushållningssällskapen om du vill veta mer om läget i vallarna och inför skörden.