Info för lärare

Engagera dina elever i svensk livsmedelsproduktion på ett enkelt och givande sätt. Farmer Time ger din klass en alldeles egen lantbrukare att följa och lära känna. Koppla upp er och se hur mat blir till!

Idag lever majoriteten av Sveriges befolkning i städer eller tätorter. Detta leder till att många är frånskilda från var deras mat kommer ifrån. Några har aldrig varit på en livsmedelsproducerande gård. Farmer Time ger barn möjlighet att få en direktkontakt med våra lantbrukare, mat och jorden de odlar.

Genom att ta gården in i klassrummet kommer det leda till att eleverna får insikt i yrket och hur produktionen går till. De återkommande samtalen stärker relationen och ger inblick i vad de olika årstiderna innebär för lantbrukaren. Bokstavligen kommer eleverna kunna se hur grödor och djur växer och förändras.


Enkelheten i Farmer Time är en del av det vinnande konceptet både för lantbrukaren och läraren. Ni ringer upp varandra på bestämd tid och pratar i ca 10 minuter ungefär var 3:e vecka. Direkt från verkligheten rätt in i klassrummet. Du förbereder eleverna inför samtalet och pratar ihop dig med lantbrukaren om du vill att ni berör något särskilt ämne som du kan koppla till undervisningen.

Barnen kan ställa frågor direkt till lantbrukaren och diskutera sina idéer och skapar sig en förståelse från det verkliga arbetet på gården under två terminer.


Gå med!

  1. Fyll i anmälningsformuläret för att registrera ditt intresse.
  2. En Farmer Time samordnare kommer att matcha dig med en lantbrukare.
  3. Samråd med er lantbrukare, kom överens om ett schema och ev. innehåll.
  4. Samtalen med lantbrukaren börjar!