Hushållningssällskapets skogsrådgivning PEFC certifierad

Hushållningssällskapets skogrådgivare har nyligen blivit certifierade och mottagit sitt PEFC- certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Tina Westlund, ämnesansvarig för skogsrådgivning hoppas att de positiva effekter som är att vänta av ett fungerande ledningssystem är många. Bland annat en förbättrad kvalitet och reducerad miljöpåverkan, vilket så klart är positivt för våra medlemmar och kunder.

Bakgrunden till certifieringen är för att möta den ökade efterfrågan på certifierade rådgivare då allt fler skogsägare väljer att certifiera sin skog.

PEFC certifieringen är en miljöcertifiering och står för uthålligt skogsbruk. Certifieringen omfattar entreprenörcertifikat som avverkningsentreprenörer, skogsvård, planläggning för skogsbruksplaner, rådgivning, inventering samt planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksåtgärder.

PEFC arbetar efter tre grundläggande aspekter på uthålligt brukande:

  • Miljö- och ekologiska – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att hänsyn tas till växter, djur, mark- och vattenstatus.
  • Sociala – ett hållbart skogsbruk värnar om de människor som arbetar och lever i skogen och dess närhet.
  • Ekonomiska – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att skogsägaren ges möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, till gagn för såväl skogsägaren och skogsindustrin som samhället i stort.

Grundläggande för PEFC är att de tre aspekterna på hållbarhet behöver implementeras med helhetssyn, anpassat efter lokala förhållanden.

Läs mer om vad vi kan göra för dig och din skog här

Konakt:

Tina Westlund
Telefon 070-355 54 88
tina.westlund@hushallningssallskapet.se