Hushållningssällskapets Framtidslabb 2018

24 timmar, 24 förslag - det var upplägget. Varje Hushållningssällskap hade valt ut unga entreprenörer, medlemmar eller presumtiva medlemmar för att spana kring vad som sker inom den gröna näringen och hur det kan påverka och utveckla Hushållningssällskapet.

Ett labb är något helt annat än en kurs eller konferens. Det är intensivt och kännetecknas av högt i tak, stor variation i upplägg och fokus på att alstra idéer och reflektioner tillsammans efter olika inspel. Vi tackar alla smarta deltagare som bidrog med energi för att vässa Hushållningssällskapet. Nu ska vi jobba vidare med alla medskick vi fick och slussa in gruppens synpunkter i det arbete som pågår. Vårt varumärkes styrka ligger inte i det vi var, utan i det vi blir!

#framtidslabbet2018

Framtidslabbet 2018_Program