Hushållningssällskapets fiskerikonsulent bidrar till helt ny musselkunskap

Under flertalet år har fiskerikonsulenten i Kalmar inventerat musslor i sjöar och vattendrag. Fina fynd har gjorts.

I Alsterån hittade Carl-Johan under 2017 exemplar av de rödlistade arterna flat dammussla och äkta målarmussla, helt nya förekomster! I dagarna lägger Carl-Johan ut runt 300 fynd av musslor i inrapporteringsdatabasen Artportalen (www.artportalen.se). Kolla om dina hemmavatten finns med tipsar Carl-Johan. Fiskerikonsulenten samarbetar med ”musselfolk” på museerna, andra konsulter och länsstyrelserna.

Vi ser fram emot en ny musselsäsong avslutar Carl-Johan, som också lämnar den här fina rapporten om musslor i Alsterån (pdf).