Hushållningssällskapet vill erbjuda helhetsrådgivning till svenska mjölkföretag

Hushållningssällskapet har lämnat in anbud till Jordbruksverket att hjälpa svenska mjölkföretag att utveckla sin verksamhet. Detta sker genom helhetsrådgivning med experter runt om på olika Hushållningssällskap och även med rådgivare från Holland. Detta under förutsättning att Jordbruksverket beviljar nödvändiga medel.

–       Genom detta anbud hoppas vi kunna erbjuda rådgivning till fler lantbruksföretag runt om i landet. Med ett stort antal specialister inom olika ämnesområden kan vi på Hushållningssällskapen erbjuda en bred och kompetent helhetsrådgivning menar Caroline Ivarsson ämnesansvarig för Hushållningssällskapets ekonomirådgivare i hela landet.

Hushållningssällskapet lämnar anbud för fyra av totalt fem områden. Varje anbud inkluderar samarbetspartners från Sverige och från Holland inom exempelvis juridik, produktionsrådgivning och affärsutveckling.

–       Holland är en framgångsrik lantbruksnation och genom vårt samarbete kan vi erbjuda nya influenser och nya idéer vilket skapar möjligheter att också utveckla svenska lantbruksföretag säger Caroline Ivarsson.

Enligt upphandlingsunderlaget ska rådgivningen bedrivas som integrerad helhetsrådgivning, dvs. att rådgivare inom olika delar av företagens verksamhet tillsammans tar ansvar för att stödja företagens utveckling. Rådgivningen ska alltid omfatta affärsutveckling, produktion och ekonomi. I övrigt avgör behoven i varje företag vilka områden som bör inkluderas i rådgivningen, till exempel juridik och ledarskap.

-Det är ofta bra att låta en ny rådgivare komma in i företaget framförallt om man ska prata utveckling och framtid. Det är lätt att bli ”hemmablind” både som företagare och som rådgivare, säger Jesper Broberg förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens förbund

Kontakt:

Caroline Ivarsson HIR Skåne, telefon: 0708 94 53 82. Område 1: Skåne och Blekinge.

Filip Brånstrand Hushållningssällskapet Jönköping, telefon 0708 – 29 09 74. Område 2: Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Gotland och Östergötlands län.

Linus Andersson, Hushållningssällskapet Skaraborg, telefon 0730 – 60 10 70. Område 3: Västra Götaland, Värmland och Hallands län

Sara Byström Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten telefon 070-107 66 87. Område 5: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Jesper Broberg – Hushållningssällskapens förbund, telefon 070 – 22 99 878