Syskonen Fahls fond

Hushållningssällskapet förvaltar stiftelsen Syskonen Fahls fond. Stiftelsen bildades 26 maj 1995 med syfte att räntefritt låna ut medel till förvärv eller till utveckling av familjejordbruk inom Grinstads församling. Lånebeloppen återbetalas under en tidsrymd av 10 år, jämnt fördelat över varje år med början året efter att lånet har utbetalats.

Maximalt belopp är 100.000 kr. Fondens totala ersättningsutrymme fastställs årligen av Hushållningssällskapets styrelse.

Så här ansöker du:
För att kunna bedöma om du har rätt till räntefritt lån inom ramen för fondens syfte behöver vi svar på ett antal frågor i formuläret nedan:
Fyll i ansökningsformuläret 
Ansökan sker löpande.

Styrelsen för Hushållningssällskapet Västra fattar beslut om inkomna ansökningar. Om styrelsen anser att skadan är inom ramarna för stiftelsens ändamål kommer du att bli kontaktad och ombedd att inkomma med kompletterande underlag.

Alla sökande får ett besked senast 1 februari.

Frågor och mer information:
Hushållningssällskapet Västra
010-288 01 30 eller
vastra@hushallningssallskapet.se