Stiftelsen Carl Robert Prytz donation

Stiftelsen C R Prytz donation lämnar räntefria lån till jordbrukare inom fd Göteborgs och Bohus län för följande ändamål:

  • Förvärv av jordbruksfastighet
  • Förstärkning av jordbruk genom kompletteringsköp, ny eller ombyggnader, grundförbättringar mm
  • Inventarier

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet.
Yngre sökande har företräde till lånen.

Ansök på Stiftelsens hemsida och skicka in senast den 1 februari.
Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad.


Stiftelsen ger även möjlighet att ansöka om medel till ett mindre belopp avseende studier i lantbrukskunskap eller till forskning inom lantbruksvetenskap.
Medlen ska komma till nytta för lantbruk och landsbygd i fd Göteborgs och Bohus län.
Dessa ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 20 oktober.


För ytterligare information besök stiftelsens hemsida