Stiftelsen Bröderna Rickard, John och Helge Holmgrens fond

Ur Bröderna Holmgrens fond ges stöd till företagsutveckling på landsbygden (exempelvis småskalig trädgårdsodling, biodling, kräft- och fiskodling) företrädesvis i området norr om Skövde.

Styrelsen för stiftelsen behandlar ansökningar en gång per år.
Ansökan ska vara inne senast 20 mars.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 39 Skara
vastra@hushallningssallskapet.se