Stiftelsen Axel L Larssons fond

Fondmedel kan sökas hos Hushållningssällskapet om du studerar högre lantbruksutbildning såsom Agronom-, Lantmästar- Veterinär-, Skogstekniskutbildning samt om du är elev vid BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara) och är uppvuxen i Skaraborg.

5 elever kan erbjudas stipendium på vardera 5 000 kr/elev. Stipendiet kan bara erhållas en gång.

I din ansökan ska du skicka med:

  • Studieintyg
  • Personbevis – som intygar anknytning till Skaraborg.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 39 Skara
vastra@hushallningssallskapet.se