Makarna Jakobssons resefond för ungdomsutbyte

Inom Hushållningssällskapet finns en fond som ska stimulera till internationellt utbyte. För att söka skall du som ett led i din utbildning praktisera eller studera utomlands inom jordbruk eller grön näring. Stipendiaterna skall vara mellan 16–25 år och vara uppvuxna i Skaraborg. Stipendiet är på högst 5 000 kronor. Stipendiet kan erhållas en gång och utbetalning sker när praktiken påbörjats.

I din ansökan skall du beskriva och styrka att du erhållit praktikplats.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara