Gårdsmiljöpriset

Gårdsmiljöpriset delas ut i syfte att premiera gårdar och lantbrukare som har gjort ett avtryck i näringen och ses som en förebild för näringen. Priset tilldelas i första hand gårdar med ett aktivt lantbruk. Det är positivt om gården drivs med djur och är i utveckling.

Vem kan nomineras?
Gårdens geografiska placering skall vara inom Hushållningssällskapet Västras verksamhetsområde. Vid bedömningen tittar kommittén på gårdens intryck i landskapet. I ett närmare gårdsperspektiv studeras byggnadernas formspråk, placering i förehållande till varandra, materialval och detaljeringsgrad. Nya byggnader får gärna ha placerats in i en befintlig miljö. Vegetationen kring gården är en viktig del i miljön, såväl eventuell ram av träd kring gården, allé och trädgården ger karaktär.

Gårdens geografiska placering är i Hushållningssällskapet Västras verksamhetsområde.

Nominera en kandidat till Gårdsmiljöpriset senast 1 mars!
Känner du till en gård som passar in på beskrivningen ovan? Nu kan du nominera en kandidat genom att skicka ett mail till vastra@hushallningssallskapet.se.

Nomineringen ska innehålla en beskrivning av den nominerades verksamhet och motivering till varför man anser att personen är en värdig mottagare.

Mottagare av Gårdsmiljöpriset utses av en kommitté bestående av fyra styrelseledamöter ur Hushållningssällskapets Västra styrelse.

Gårdsmiljöpriset delas ut i samband med Hushållningssällskapets stämma, i april/maj. Mottagaren får ett diplom och en penningåva

Frågor besvaras av Anna-Karin Skärberg, Hushållningssällskapet Västra, 0521-725510


Pristagare 2023
Monica Karlsson och Bo Karlsson, som tillsammans driver Lundens lantbruk i Kvänum.
”Lundens Lantbruk är ett klassiskt jordbruk i ständig utveckling. Gården är en av de större i området och omfattar ca 400 brukade hektar samt potatislager, spannmålstork med silor och värphönsanläggning. Gården har ett välskött centrum med modern gårdsbebyggelse där man vinnlagt sig om att lägga resurser på estetiska detaljer vid nybyggnation. Dessa ansträngningar illustreras kanske bäst vid torkanläggningen, som dominerar gårdsbilden, och där man på ett vackert sätt lagt till detaljer som för tankarna tillbaka till klassisk svensk gårdstradition.”