Rånna

Rånna egendom är belägen i Säters socken, Skövde kommun, på Billingens ostsluttning.

Kapten Viktor Renström donerade före sin död Rånna egendom till Hushållningssällskapet. Egendomen överlämnades sedan av hans maka Hedvig Renström år 1936, då med ett antal villkor.

”Donationen har till uppgift trädgårdsskötselns höjande inom länet och skall samtidigt förhindra att fastigheterna komma i jobbarhänder. Varför de ej få avyttras utan skola användas till upprättande av en kvinnlig trädgårdsskola.” 

Det sistnämnda ändrades sedan till ”försöksverksamhet med fruktträd”.

Huvudbyggnaden, uppförd 1899, totalförstördes vid en brand 2013. Den har nu återuppbyggts i en stil som delvis påminner om den gamla byggnaden. Huvudbyggnaden är i dagsläget uthyrd som kontor, och Rånnas båda flyglar hyrs idag av ett företag inom skogsoch naturvård.
Under många år drev Hushållningssällskapet omfattande odlingar av bär och frukt, bland annat byggdes ett modernt växthus för plantproduktion av jordgubbar och grönsaker 1984. Växthuset är nu uthyrt och används för produktion av blomsterarrangemang.

Rånnas äppelodlingar är sedan en tid tillbaka utarrenderade till Bramleys som framställer must och cider, därav har vi inte längre någon självplockning av frukt och bär.

senare år har Hushållningssällskapet gjort nya hagar och låter betesdjuren komma ända in husknutarna, vilket ger en fridfull inramning och ett öppet landskap. I början av 1990-talet anlades av trädgårdskonsulent Joacim Weiss en visningsträdgård vid uppfarten till gården. Vid sidan av detta hade SLU under många år en försöksstation på Rånna, denna avvecklades dock 2014. Då vi inte längre har möjlighet att använda trädgården i någon av våra egna verksamheter, används den i dag av Kavelbrogymnasiet för trädgård- och anläggningsutbildningar. Trädgården är emellertid öppen, och besökare är alltid välkomna att på egenhand uppleva den som den är.

 

 

 

 


Vid Rånna finns en vandringsstig upp mot berget, som ansluter till Billingeleden.Hela Rånna är landskapsbildskyddat och stora delar av egendomen ingår i naturskyddsområde Natura 2000.