Regler i kulturreservatet

Reglerna finns till för att skydda områdets natur- och kulturvärden:  

Det är förbjudet att:  

 •     gå över äng eller åker som inte är skördad 
 •     framföra motorfordon annat än på anvisad plats 
 •     tälta eller ställa upp husvagn 
 •     gräva upp eller plocka växter 
 •     samla in insekter eller andra ryggradslösa djur 
 •     på ett störande sätt använda radio, musikinstrument e.dyl 
 •     rida eller cykla annat än på väg 
 •     göra upp eld

Ta hänsyn till betande djur:

Sommartid finns det betande kor med kalvar i markerna. Korna skyddar sina kalvar. De kan göra utfall och stångas om de känner sig hotade. Så ta hänsyn till djuren när du vandrar:

 • Håll avstånd till de betande djuren och gå inte mellan ko och kalv.
 • Ha hundar kopplade och undvik att ta med dem in i beteshagarna.
 • Glöm inte att stänga grindarna efter dig!