Organisation

Våra medlemmar utgör grunden

Hushållningssällskapet Västra är en fristående och oberoende kunskaps- och medlemsorganisation. Våra medlemmar är organiserade i Hushållningsgillen.

Hushållningssällskapets högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består av 60 ombud från gillena samt Hushållningssällskapets styrelse. På Hushållningssällskapets årsstämma beslutar fullmäktige om vår ekonomi och förvaltning samt väljer Hushållningssällskapet Västras styrelse.

Styrelsen skall leda och utveckla Hushållningssällskapets verksamhet, samt förvalta dess tillgångar.

Tillsammans med landets övriga Hushållningssällskap är vi medlem i Hushållningssällskapens Förbund, vår gemensamma företrädare på nationell nivå.

Stadgar för Hushållningssällskapet Västra


Vd

Viktoria Bawelin 0511-248 82
E-post


Styrelse 2024

Org nr 262000-0162

Ordförande
Cecilia Ryegård, Lidköping, 070-815 25 99
E-post

Vice ordförande
Christina Lundqvist, Karlstad, 070-264 40 08
E-post

Ledamöter
Bengt-Åke Svensson, Vara, 0512-711 27, 070-896 37 28
E-post

Fredrik Johansson, Larv, 0512-420 62, 070-662 30 23
E-post

Peter Heie, Strömstad, 0703-13 86 80
E-post

Susanne Dickson, Vikaryd Alingsås, 0709-30 26 75
E-post

Naana Rench, Göteborg, 0704-52 52 81
E-post

Tommy Dahlin, Årjäng, 0703-489409
E-post

Anders Toftby, 0511-248 28
E-post

Pär Davidsson, 0511-248 85
E-post