Om oss

Hushållningssällskapet Västra är en modern och oberoende kunskapsorganisation som jobbar för en lönsam och hållbar utveckling av landsbygdens näringar. Vi arbetar med rådgivning till alla företag inom den gröna näringen. Det kan exempelvis vara lantbruks-, skogs-, trädgårds-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag. Vi arbetar också med regionala och nationella utvecklingsprojekt, odlingsförsök, laboratorie- och analysverksamhet, utbildning inom mat och hälsoområdet – och mycket annat.

Vår verksamhet sträcker sig över hela Värmland och Västra Götalandsregionen.

Smart samarbete över gränserna – nyckeln till din framgång

I drygt 200 år har våra rådgivare varit kloka inom sitt specifika område. Så är det än idag. Men det ser även till att alla våra resurser finns tillgängliga för just din verksamhets specifika behov genom att samverka sömlöst och gränsöverskridande inom Hushållningssällskapet. Resultatet blir att både du och vi får koll på helheten. Du får ett smidigare, effektivare arbetssätt och slipper kostsamma och tidsödande kontakter med flera aktörer. Vår bredd gör ditt företag så mycket enklare.

Till vår hjälp har vi drygt 80 medarbetare med expertkompetens inom ekonomi, växtodling, husdjur, skog, energi, miljö, bygg, yrkesmässig trädgårdsodling, mat- och hälsa, landsbygdsutveckling, projektledning och affärsutveckling.  

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha bättre lönsamhet i ditt företag? Skulle det vara skönt att lämna över deklarationen eller din EU-ansökan till någon annan? Behöver du hjälp med din företags- eller projektidé? Kanske behöver du lära dig mer om jordgubbsodling, fåravel eller uppdatera dig om regler inom miljöområdet?

Kontakta oss när du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer. Du är alltid välkommen till oss.