Våra gillen

Som geografisk medlem tillhör du det hushållningsgille där du bor. Gillenas gränser sammanfaller i stort med de gamla häradsgränserna. Varje gille har en egen styrelse. Gillena utser representanter till vårt fullmäktige, som i sin tur väljer vår styrelse.

Aktiviteter

Gillena arrangerar ett antal aktiviteter under året, några exempel:

  • gillesträffar med olika teman
  • cafékvällar
  • kurser
  • studiebesök och resor
  • marknader och utställningar
    m.m.

Kontaktuppgifter till våra gillen

Ale/Vättle
Ordförande: Nils-Erik Nilsson
Tel: 070-2062283

Bjärke
Ordförande: Erik Börjesson
Tel: 070-4884091

Dalbo
Ordförande: Maria Nilsson
Tel: 070-4948873

Falbygden
Ordförande: Per Arnesson
Tel: 076-1090808

Flundre/Väne
Ordförande: Ann-Britt Ohlsson
Tel: 070-4958465

Forshälla-Ljungskile-Stenungsund
Ordförande: Christina Newberg
Tel: 070-8371684

Färnebo
Ordförande: Ingemar Olsson
Tel: 070-6260084

Gillberg
Ordförande:
Tel:

Göteborgstrakten
Ordförande: Stig Samuelsson
Tel: 070-7308187

Inlands Torpe
Ordförande: Agneta Svenungsson
Tel: 070-5095432

Karlstad
Ordförande: Johnny Skytte
Tel: 070-6323537

Kinne
Ordförande: Erik Gustafsson
Tel: 073-0915702

Kulling
Ordförande: Anders Lennermo
Tel: 073-0449474

Kungälvsbygden
Ordförande: Dane Carlsson
Tel: 072-5321885

Kville
Ordförande: Lennart Larsson
Tel: 070-6973487

Kåkind
Ordförande: Roger Lätth
Tel: 070-2211244

Lane-Uddevalla
Ordförande: Anita Bengtsson
Tel: 070-2356536

Lidköping-Varaorten
Ordförande: Stefan Aldén
Tel: 070-5312186

Lur-Tanum
Ordförande: Peter Karlsson
Tel: 070-2888032

Munkedal
Ordförande: Sophie Carling
Tel: 073-0576722

Näs
Ordförande:
Tel:

Orust-Tjörn
Ordförande: Bernt Samuelsson
Tel: 070-7170751

Skånings-Valle
Ordförande: Alf Cederbom
Tel: 070-6552218

Sotenäs
Ordförande: Per Dalek
Tel: 070-3153517

Strömstad
Ordförande: Anna Jacobsson
Tel: 076-7161609

Vadsbo
Ordförande: Anna-Karin Krijger
Tel: 070-8965775

Valbo
Ordförande: Ute Thomson
Tel: 070-3585355

Västra Värmland
Ordförande: Tommy Dahlin
Tel: 070-3489409

Åse-Viste
Ordförande: Mattias Franzon
Tel: 070-9102878

Älvdal
Ordförande: Lisbeth Svensson
Tel: 070-6273418