Palle Borgström huvudtalare på Logårdsdagen 2022

Vi är mycket stolta över att Palle Borgström, ordförande i LRF och ett känt ansikte för de flesta i branschen, kommer att vara huvudtalare på Logårdsdagen 2022!

Du kan lyssna på honom kl 14.00-14.45 i Mingeltältet, med också vid invigningen av vårt nya grovfoderlaboratorium kl 15.

Du hittar all information du behöver för en riktigt bra dag på Logården här»

Om Palle Borgström
Palle Borgström valdes till förbundsordförande för LRF vid riksförbundsstämman i maj 2017.

Palle har lång erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeuppdrag. 2010 började han som styrelseledamot i LRF. Han har bland annat suttit i Arlafoods styrelse 2008-2017 och haft olika uppdrag inom Lantmännen-koncernen 1989-2008.

På den internationella arenan är han vice ordförande i COPA sedan 2020 och ledamot i Nordiska Bondeorganisationers Centralråd, NBC, sedan 2017.

Palle driver ett lantbruk med växtodling och mjölkproduktion tillsammans med sin bror sedan 1981. Gården heter Kilanda säteri och ligger i Västergötland. På gården finns en mjölkbesättning med 170 SRB och Holstein kor, 350 ha åker och 200 ha skog.

Han har en Lantmästarexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Text lånad från lrf.se