Hushållningssällskapet Västra fortsätter att investera för ökad kundnytta

Hushållningssällskapet Västra har i april förvärvat 52 % av redovisningsbyrån Ekonomikonsult i Falköping och Tidaholm AB.

Efter samgåendet 2019 av de tre Hushållningssällskapen Väst, Värmland och Skaraborg som innebar goda rationaliseringsfördelar och ökad kompetens för verksamheten, har lönsamheten stabiliserats på en mycket god nivå. Överskottet från verksamheten återinvesteras i nya tjänster som medlemmar och kunder på marknaden efterfrågar. År 2020 investerade man i ett nytt laboratorium för jordanalys som blivit en succé. Nu är det dags att ta nästa steg och ytterligare öka kundnyttan genom att förvärva 52 % av redovisningsbyrån Ekonomikonsult i Falköping och Tidaholm AB.

Det nya namnet på dotterbolaget är Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB. Förvärvet innebär synergieffekter för båda parter och dess kunder. Gedigen kompetens inom redovisning och skatt på Ekonomikonsult kompletteras väl med kunskapen på Hushållningssällskapet inom områden som ekonomistyrning och SAM-rådgivning. Tillsammans med en stor bredd av tjänster inom bland annat växtodling, labbanalyser, lantbruksdjursrådgivning , ägar- eller generationsskiften, miljö och byggrådgivning, juridik med mera ser man fram emot en mycket positiv utveckling.

– Ekonomikonsult i Falköping och Tidaholm AB är en välskött verksamhet med nöjda kunder och hög kompetens, säger Gustaf Högberg, Affärsområdeschef på Hushållningssällskapet Västra, och fortsätter: Kunderna är likasinnade i de båda bolagen då stor andel är knutna till jord och skog samt småföretag på landsbygden. Det kommer vara en av framgångsfaktorerna inför det nya samarbetet.

De ursprungliga ägarna kommer ha kvar sitt delägarskap och jobba kvar under ett antal år i verksamheten. Kontoren i Falköping och Tidaholm kommer att finnas kvar.

– Alla som är verksamma inom lantbruket vet att det är helheten av åtgärder som ger resultat Det kan Hushållningssällskapet Västra och Ekonomikonsult gemensamt med våra duktiga medarbetare erbjuda, säger Ove Konradsson, VD på Hushållningssällskapet. Det finns inget annat rådgivningsföretag inom lantbruks- och landsbygdsbranschen som kan erbjuda en sådan bredd till sina kunder. Detta skapar unika fördelar för kunden i den helhet av råd som ett lantbruks- och landsbygdsföretagande behöver idag. Därför fortsätter resan mot att utveckla Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB’s nya bredare kompetens med både medarbetarna och kunder. Dels genom att än tydligare bidra till målstyrd och resultatfokuserad rådgivning, dels genom att fungera som bollplank åt kunderna, där bredden och den oberoende rådgivningen blir en av de riktigt stora fördelarna.

Hushållningssällskapet Västra ska i än högre grad utvecklas mot att vara lantbrukets och landsbygdens viktigaste oberoende rådgivningsorganisation, med tjänster som tydligt genererar nytta, resultat och lönsamhet.

Kontaktpersoner: Ove Konradsson, VD 0708-531325, Gustaf Högberg Affärsområdeschef 0511-24860