2022 års pristagare korade på första fysiska stämman i Västra

Den första fysiska stämman sedan bildandet av Hushållningssällskapet Västra, då Hushållningssällskapen i Skaraborg, Väst och Värmland gick samman 2019, gick av stapeln den 25 maj.

Äntligen kunde vi alla ses under Västras flagg! Drygt 75 personer fanns på plats från Västra Götaland och Värmland när bl.a. vinnaren av ”Bra Gårdsmiljö 2022” utsågs.

Annat som fanns på agendan var möjligheter och konsekvenser av nya CAP, vad kriget i Ukraina får för konsekvenser för svenskt lantbruk liksom hur ett eventuellt medlemskap i Nato kan komma att påverka allas vår verklighet framöver. Här bringade LRF:s Jordbrukspolitiska expert Sofia Björnsson ordning i frågeställningarna.

Även ett antal premiemottagare belönades för sitt fina arbete:

Pristagare: Helena Richardsson och Lennart Andersson
Med motiveringen ”Helena har tillsammans med Lennart Andersson genom samverkan kring gödselhanteringen skapat en win-win situation där ett kvittblivningsproblem blivit en resurs.” fick Helena Rickardsson erhålla premie ur Göteborgs Handelstidnings fond.

Pristagare: Familjen Rosén, Asketorps Grönsaker
Josef Rosén från Asketorps grönsaker representerade familjen och erhöll medel ur fonden ”Dr G Löfvenskiölds Minne” med motiveringen ”Familjen Rosén på Asketorps grönsaker är ambassadörer för många då de öppnar upp sin gård och sina växthus för självplock av sina goda tomater. De är kunniga och föregångare då det gäller ympning av både tomat och gurka på gårdsnivå. De delar frikostigt med sig av sin kunskap till andra odlare både genom att vara mentorer, genom att vara med som experter på kurser och som testutförare i olika projekt.”

Pristagare: Olle Olsson, Lilla Jordbruket
Motiveringen ”Olle Olsson på Lilla Jordbruket har blivit en ambassadör för småskalig yrkesmässig grönsaksodling och andelsodling, då han sprider kunskap och sammanhang för många odlare både i och utanför bygden. Olle är en efterfrågad mentor för andra odlare och han delar med sig av sin kunskap på ett kunnigt och tryggt sätt.” ledde den erfarna odlaren till en belöning för sitt fina arbete i form av en premie ur fonden ”Dr G Löfvenskiölds Minne”.

BRA GÅRDSMILJÖ 2022
På stämman presenterades även mottagaren av priset Bra Gårdsmiljö 2022. I år gick premien för en attraktiv gårdsmiljö till Håbergs Egendom och dess ägare Magnus Karlsson. Priset instiftades av Akrons grundare 2015 av den framlidne Sven-Johan Persson samt dennes hustru Anne-Marie. Paret har i olika steg frikostigt donerat medel till Hushållningssällskapet för att instifta ett Gårdmiljöpris med syftet att honorera en ägare till ett familjejordbruk eller större gård som har en attraktiv gårdsmiljö där god ordning och reda råder med särskilt fokus på vackra hus, träd i form av alléer och parkliknande dito.

Man passade även på att avtacka Ulf Axelsson och Stellan Johansson som båda efter många år som anställda i Hushållningssällskapet gått i pension.