Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli

Brunnby Lantbrukardagar arrangeras på Brunnby Gård och är Mellansveriges största mötesplats för professionella lantbrukare. Mässa startades 2007 av Hushållningssällskapet och har sedan dess haft en stark tillväxt. Gården, som ägs av Västmanlandsläns Hushållningssällskap, har en lång historia med rötter som sträcker sig tillbaka till år 1367. Den nuvarande formen av gården etablerades år 1853. Brunnby är välkänt för Hushållningssällskapets fältförsöksverksamhet i Mellansverige, vilket är en viktig del av mässans innehåll​​.

På Brunnby Lantbrukardagar finns ett brett utbud av aktiviteter och demonstrationer. Ett nytt och större mässområde introducerades 2023, med fokus på såmaskiner och försäljningstorg, vilket understryker mässans utvecklande natur​​. Brunnby Lantbrukardagar lockar årligen tusentals besökare, och nyligen uppnåddes ett rekord med över 6 600 deltagare. Det utvidgade mässområdet erbjuder förutom utställare även försöksodlingar och maskindemonstrationer​​.

Ett framträdande inslag på Brunnby Lantbrukardagar är seminarieserien, som arrangeras i samarbete med flera andra organisationer. Seminarierna täcker en mängd ämnen, som till exempel skogsägares utmaningar, framtidens kraftöverföringssystem, jord- och skogsbrukets representation i media, livsmedelsstrategier och energilagring​​. Denna mångfald av ämnen speglar mässans roll som en central plattform för diskussion och kunskapsutbyte inom lantbrukssektorn.

Sammanfattningsvis är Brunnby Lantbrukardagar inte bara en mötesplats för lantbrukare utan även en viktig arena för familjer, med en atmosfär som präglas av framtidstro. Det är en plats där både lokala och globala utmaningar inom lantbruket adresseras, samtidigt som den förblir en viktig arena för de gröna näringarna.