Brunnby Gård

På Brunnby Gård, belägen i den bördiga Mälardalen, bedrivs ett modernt och hållbart jordbruk. Vår gård är specialiserad på odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter på vår näringsrika mellanlera, vilket ger oss en unik position inom svenskt lantbruk.

Vi är stolta över att ungefär en tiondel av våra forskningsförsök äger rum direkt på Brunnby Gård. Resterande delar utförs i samarbete med dedikerade och erfarna lantbrukare i regionen. Detta nära samarbete berikar inte bara vår forskning, utan bidrar även till en stark gemenskap och kunskapsutbyte inom det lokala lantbruksnätverket.

Brunnby Gård är också centrum för våra årliga Brunnby Lantbrukardagar, en uppskattad mässa som lockar besökare och experter från hela landet. Under detta evenemang visar vi upp våra demoytor där besökare kan se och lära sig om de senaste innovationerna och metoderna inom jordbruket.

Vår mission är att kontinuerligt utforska och experimentera för att förbättra våra odlingstekniker och skördar. Genom att arbeta på olika typer av jordar, från högavkastande leror i slättbygd till de mer utmanande jordmåner i de kuperade landskapen norr om Dalälven, skapar vi en mångsidighet som är avgörande för framtidens lantbruk.