Om oss

Vi är den naturliga arenan för alla landsbygdsanknutna näringar i Västmanland. Vi främjar och värnar förmedling av kvalitetssäkrad oberoende kunskap till aktiva aktörer inom de gröna näringarna. Brunnby utanför Västerås är vårt centrum. Här finns rådgivare, forskare, försökspersonal, demo- och försöksodlingar, möteslokaler och mässområdet för Brunnby Lantbrukardagar.

Hushållningssällskapet i Västmanland vill erbjuda kunder och medlemmar en rådgivning med bredd och kvalitet. Därför har vi, tillsammans med Hushållningssällskapen i Dalarna-Gävleborg, Stockholm-Uppsala-Södermanland och Örebro, samlat rådgivning, FoU och försöksodlingar i det gemensamt ägda bolaget HS Konsult.

Läs mer om HS Konsult här.