Västernorrlands historia

Hushållningssällskapet Västernorrland är ett av landets äldsta och grundades 1805. Lagmannen Lars Fr. Lind från Härnösand var genomdrivande. Säkert hade han inspirerats från tiden som häradshövding på Gotland, där han var med och bildade Gotlands Economiska sällskap år 1791.

Vår historia i korthet

1805  Västernorrlands Läns Hushållningssällskap grundas

1820  En veterinär utbildas på Hushållningssällskapets bekostnad

1827  Sparbanken bildas

1845  En länsagronom anställs

1853  En lantbruksskola grundas. Senare tillkom Nordvikskolan, som Hushållningssällskapet var huvudman för fram till 1946

1864  Den första fiskodlingen anläggs i länet

1879  På Holms Säteri öppnas en mejeriskola

Mellan år 1880 och 1900 grundas flera nya verksamheter, som frökontrollanstalt, kemisk station, trädgårdsutbildning och bymejerier

1905  Egnahemslånerörelsen startar

1907  Kontrollföreningen bildas

Mellan år 1920 och 1930 bildas fler ekonomiska föreningar

1954  Seminverksamheten bildas

1960  Sambete för kor organiseras

1967  Lantbruksnämnden övertar statsfinansierad rådgivningsverksamhet

1972  Hushållningssällskapets framtid utreds

1979  Hussborgs lantbruk och konferensanläggning köps

1992  Byggnader och åkermark på Hussborg säljs

1993  Omegalax fiskodling i Timrå köps in

1999  Svensk Fjällröding AB i Jämtland startas

2012  Hushållningssällskapet tar över driften av Nordvikskolan och Höga Kusten Kompetens AB bildas

2016  Y-Ekonomi AB köps upp och ingår nu som ett dotterbolag i koncernen

2018  Höga Kusten Kompetens AB försätts i konkurs. Men Nordvik lever vidare som lärlingsutbildning och det nya bolaget Nordvik Utbildningar AB bildas.