Hushållningssällskapet Västernorrland säljer anrik fastighet

Nu är det klart med försäljningen av Hushållningssällskapets fastighet på Trädgårdsgatan 7 i centrala Härnösand. Köpare är AB Härnösands kommunfastigheter.

Affären har dragit ut på tiden. Köpeavtalet undertecknades redan i januari 2020 men för att avtalet skulle vara giltigt krävdes ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan hände Corona och kommunfullmäktige sköt upp det nödvändiga sammanträdet till oktober. Nu, nio månader senare, har Hushållningssällskapet kunnat packa sina tillhörigheter för att lämna lokalerna.

– Processen var helt utanför vår kontroll, vi kunde bara avvakta. Det var lite svårmanövrerat med tanke på att vi inte kunde påbörja vår flytt innan allt var klart, säger Frederik Innala, vd för Hushållningssällskapet Västernorrland.

– När frågan om en försäljning var uppe i vår styrelse gjordes bedömningen att om vi ska sälja fastigheten så var det rätt läge förra vintern. Det visade sig också vara riktigt, då intresset var stort med budgivare från olika delar av landet. Nu landade det i att AB Härnösands kommunfastigheter blir nya ägare och vi är nöjda att fastigheten stannar i lokal ägo. Det känns skönt att äntligen kunna gå i mål med affären och överlåtelsen sker nu i början av december.

Fastigheten har aldrig haft någon annan ägare. Västernorrlands läns Kungliga Hushållningssällskap lät uppföra den ståtliga byggnaden 1903.  Arkitekt var Albert Thurdin och byggnadsstilen renässans.

Under årens lopp har många verksamheter hyrt in sig i fastigheten. Västernorrlands läns museisällskap, Lantbruksnämnden, Härnösands stift och nu senast Härnösands kommun, för att bara nämna några. Hushållningssällskapets egen verksamhet har samtidigt krympt och de senaste åren har lokalerna rymt ett kansli med fyra medarbetare. Kansliet kommer nu att dela lokaler med Y-Ekonomi, Hushållningssällskapets redovisningsbyrå, på Kronholmplan 1 i Härnösand.

– Det är viktigt för oss att få samla verksamheterna under samma tak, säger Frederik Innala.