Hushållningssällskapet utökar satsningen på trädgårdsnäringen

Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv och akademi. Verksamheten startade 2008 och har bidragit till högre produktionsvärde, ny kunskap och ökad framtidstro inom trädgårdsnäringen.

Inför avtalsperioden 2015-2017 har antalet samverkande parter ökat från 12 till 17. Dessutom har konceptet vässats ytterligare. Förutom flera av våra Hushållningssällskap finns bland annat är JTI, SLU, LRF Trädgård för att nämna några. Tillväxt Trädgård har framgångsrikt etablerat sig som en arena för tillväxt och hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen. Med fler parter, som ger bredare kompetens och bättre geografisk täckning än tidigare.

Anna-Mia Björkholm, Hortorådgivare på HIR Skåne, ser mycket positivt på satsningen. – Tillväxt Trädgård har finansierat många projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling av trädgårdsnäringen Säger Anna-Mia Björkholm. Flera av projektet har drivits av medarbetare från Hushållningssällskapen runt om i landet. Det är mycket positivt för trädgårdsnäringen att en ny avtalsperiod är i hamn då arbetet med att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och konkurrenskraft fortsätta liksom arbetet med att utveckla regionala samarbeten och nya marknader avslutar Anna-Mia Björkholm.