Hushållningssällskapet tilldelas medaljer av KSLA

För att inspirera till ökad kunskap delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens årligen ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare.

Från Hushållningssällskapet finns tre representanter bland pristagarna:

Sven Lindgren, förbundsordförande Hushållningssällskapens förbund, tilldelas Akademiens silvermedalj 2017
För hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Läs motiveringen

Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutveckling Hushållningssällskapet Väst, tilldelas Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 2017. 
För hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

Läs motiveringen

Ann-Charlotte Wallenhammar, Forskning och utveckling HS konsult, tilldelas Anders Elofsons medalj.
För hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.

Läs motiveringen

Ett stort grattis säger vi till de tre pristagarna!

Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.

Läs mer om priserna och de övriga pristagarna på KSLAs hemsida