Hushållningssällskapet tilldelas forskningsanslag, får dela på 34 miljoner kr.

SLF har nu kommit fram till vilka ansökningar som beviljas forskningsanslag från den öppna utlysing 2014. Hushållningssällskapet är tillsammans med 12 andra med och delar på det totalt 34 miljoner kr.

Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund, ser detta som ytterligare ett bevis för att Hushållningssällskapets Forskningsgrupp ligger i framkant när det gäller tillämpad forskning. Vår styrka är att Hushållningssällskapets medarbetare står med den ena foten i det praktiska lantbruket och med den andra i den akademiska forskningsvärlden

Anita Gunnarsson och Eva Stoltz, forskare vid Hushållningssällskapet är mycket glada över beskedet att blivit tilldelad anslag från SLF för sina projekt.

– Vi hoppas kunna ge ett helhetsperspektiv på hur kalk på jordar med redan höga pH påverkar växtnäring, växtskydd och markstruktur i grödorna i en växtföljd och även bidra till kunskap om hur kalkeffekten kan optimeras. Kunskapen ska alltså leda till ökad lönsamhet för enskilda lantbruksföretag men kan även ge miljö- och samhällsvinster i form av ökad resursutnyttjande i växtodlingen, säger Anita Gunnarsson.

Eva Stoltz projekt ska undersöka hur mineralnäringsbetning av utsäde kan bidra till en snabbare uppkomst och tidig tillväxt av vårraps. Den snabba tillväxten gör att skador av angrepp av jordloppor och andra insekter minskar, därmed förbättras odlingssäkerheten och odlarnas lönsamhet.

Forskningsmedel fanns tillgängliga inom de fyra fokusområdena Företagande, Livsmedel, Klimat & Miljö samt Energi & Biomassa. De beviljade projekten kommer att ledas av forskare vid SLU, Lunds universitet, JTI, SVA, Hushållningssällskapen, Nordic Beet Research och Swerea SICOMP.

Vi är mycket glada att bredden bland utförarna ökat och att näring och forskare tillsammans står bakom projektansökningarna. De beviljade projekten har mycket goda förutsättningar att stärka näringens konkurrenskraft och lönsamhet, säger Christian Nyrén, stiftelsens vd i ett pressmeddelande.

Kontakt:
Eva Stoltz
Telefon 019-603 27 21
Mobil 070-395 25 85
E-post eva.stoltz@hushallningssallskapet.se