Hushållningssällskapet tar fram rikstäckande team med inriktning på mjölkföretagens lönsamhet

Svenska mjölkproducenter är ekonomiskt pressade och många riskerar att tvingas sluta som lantbrukare. Analyser visar att så många som 800 mjölkproducenter kan få akuta likviditetsproblem efter sommaren. Hushållningssällskapet har nu tagit fram ett rikstäckande team med inriktning på mjölkföretagares ekonomi och lönsamhet.

Hushållningssällskapet har idag mjölkproducenter i hela landet som kunder och erbjuder en unik helhetsrådgivning inom ekonomi, bygg, energi, grovfoder, växtodling och foderrådgivning.

– Med tanke på den situation som branschen befinner sig i är det självklart att vi inom Hushållningssällskapet på olika sätt engagerar oss och försöker att bidra till en positiv utveckling. För att underlätta för kunder, banker och andra intressenter har vi tagit fram ett rikstäckande team med inriktning på mjölkföretagens ekonomi och lönsamhet. Teamet består av erfarna och kompetenta rådgivare som alla har erfarenhet av att arbeta med företag i utsatta situationer, säger Jesper Broberg förbundsdirektör.

Hushållningssällskapets ekonomirådgivare arbetar i huvudsak med företagsekonomisk rådgivning och använder sig av många olika verktyg t ex resultat- och likviditetsbudget, driftsplaner, investeringskalkyler, produktions-grensanalyser och ekonomistyrning mjölk.

– Ekonomistyrning mjölk är en mycket uppskattad tjänst. Utifrån en företagsanalys med såväl ekonomiska som produktionsmässiga nyckeltal struktureras företagets starka och svaga sidor fram. Med detta som utgångspunkt upprättas en konkret handlingsplan med åtgärder som förbättrar lönsamheten och som kontinuerligt följs upp, säger Caroline Ivarsson, ämnesansvarig för Hushållningssällskapets ekonomirådgivare.

Landsbygdsministern Sven Erik Bucht tog under våren initiativet till ett branschmöte med anledning av den kris Sveriges mjölkproducenter befinner sig i. På mötet diskuterades vad som kan göras på kort sikt och på lång sikt för att stärka konkurrenskraften för Sveriges mjölkproducenter. Under våren har Näringsdepartementet koordinerat arbetet med att ta fram en nationell handlinsplan med aktiviteter för att stärka Sveriges mjölkproducenter. Hushållningssällskapet har varit engagerade i detta arbete och ingår i flera olika nationella arbetsgrupper som är kopplade till handlingsplanen. Det viktigaste arbetet gör dock Hushållningssällskapets rådgivare regionalt där de har direkt kontakt med mjölkföretag som behöver stöd på olika sätt.

Hushållningssällskapets mjölkrådgivare

Handlingsplan Mjölk 2015

Kontakt

Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapen, tel. 070-22 99 878|

Caroline Ivarsson, Ämnesansvarig för Hushållningssällskapens ekonomirådgivare, tel. 010-476 22 42