Ungdomsstipendium

Finns att söka i alla tre länen, Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

Stipendium finns att söka för ungdomar under 30 år som är mantalsskrivna i något av de tre länen. För att kunna söka behöver du utbilda dig, alternativ vara verksamma inom lantbruk, trädgård, fiske eller hushåll.

Stipendiet är i första hand avsett för studieresor, utlandsstudier eller utbildning som på annat sätt kompletterar och vidgar kunskaperna från ordinarie utbildningslinjer. Disponibelt belopp är 5 000 kronor.

Fyll i ansökningsformuläret senast den 1 februari.