Kulturminnesvårdande gärning i Uppsala län

Diplom för kulturminnesvårdande gärning utdelas till person som gjort en insats för kulturminnesvården inom bygden.

Nominering till stipendier lämnas till Mona Elmklint senast den 1 februari, vänligen märk ämnesraden i mejlet med ”Kulturminnesvårdande gärning i Uppsala län”.