Hela Sverige blommar – Stockholm Uppsala Södermanland

Hela Sverige blommar är samarbetsprojektet mellan lantbrukare, organisationer och rådgivare. En liten insats från vardera håll kan göra stor skillnad. Initiativet ger lantbrukare möjlighet att avsätta en mindre del av sina fält åt att skapa och uppehålla multifunktionella ekosystem. Forskning har flera gånger visat den positiva effekten som blommande fältkanter har för pollinatörer.

Bevara biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster
Frukt, grönsaker, raps, åkerbönor och klöverfrö behöver pollineras av pollinatörer. För att vi ska kunna fortsätta odla en mångfald av grödor behöver det också finnas en mångfald av pollinerade insekter. Flera av de arter som är knutna till öppna landskap är idag hotade, men tillsammans kan vi se till att de har föda och boplatser. Bland färgsprakande blommor trivs kanske en präktig Amiralfjäril Vanessa atalanta eller en och annan Stenhumla Bombus lapidarius.

Fröblandningars sorter är gjorda för att de ska blomma under hela säsongen och på så vis alltid finns alltid mat för pollinatörerna. Några av fördelarna med blommande fältkanter är att de:

  • hjälper till att höja skördarna
  • fungerar som livsmiljöer för naturliga fienden
  • bidrar till ett mer motståndskraftigt jordbruk
  • en landskapsvariation
  • kan skydda mot markpackning och erosion

Hur går det till?

  • Lantbrukare: Du anmäler dig till projektet och får gratis blomfrö utsäde för 0,5 ha som du sår och sköter på en liten del av dina åkrar.
  • Sponsor: Bidrar med ekonomiska resurser för att kunna driva projektet.
  • HS Konsult: Administrerar och leder projektet. Vi ser till du som deltagare får råd kring skötsel av blomsterremsan.

Är du verksam lantbrukare i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland eller Örebro kan du göra en intresseanmälan i formuläret nedan.

Vi söker sponsorer för att förverkliga projektet år 2024, kontakta Elsa Rozenbeek för mer info.

Varmt välkomna att höra av er kring frågor!


Stort tack till 2023 års sponsorer


Intresseanmälan frön från Hela Sverige blommar

Sista dagen att göra en intresseanmälan var den 14 mars 2024.

Är du verksam i någon av Södermanlands läns slättbygdskommuner*?
Isåfall har du möjlighet att delta i projektet Sörmlands artrika slättbygd och därigenom få perenna fröblandningar utan kostnad. Obs! Detta projekt kan enbart bekosta flerårig fröblandning och inte vid anläggning på miljöytor. *Kommuner som inte omfattas av skogsundantag i grundvillkoret om miljöytor (GAEC 8). Projektet genomförs därför i följande kommuner: Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Oxelösund och Vingåker.